Chính sách đổi – trả hàng

Trong vòng 7 ngày sau khi mua hàng, cửa hàng nhận 1 đổi 1 nếu sản phẩm lỗi do nhà sản xuất